Zpětný vrh:

Zpětný vrh je jednou z nejběžnějších příčin zranění při práci s motorovou pilou. 

Ke zpětnému vrhu může dojít , když se pohybující řetěz v místě vrcholu nebo špičky vodící lišty dostane do kontaktu s nějakým  cizím předmětem nebo, když  v průběhu řezání  uvízne kus dřeva v řetězu a řetěz se zadrhne. Kontakt se špičkou nebo vrcholem vodící lišty může způsobit okamžitou zpětnou reakci - vržení vodící lišty vzhůru a proti obsluze pily.  Skřípnutí řetězu u vrcholu vodící lišty může vymrštit vodící lištu přímo proti obsluze pily. Jakákoli z těchto reakcí může způsobit ztrátu kontroly nad pilou a následně vážné poranění obsluhy nebo přihlížejících. 

Konec vodící lišty řetězové pily je znám jako „NEBEZPEČNÁ ZÓNA ZPĚTNÉHO VRHU“. Dojde-li ke kontaktu s předmětem jako je větev nebo kmen, dojde k nebezpečí náhlého zpětného vrhu. 

Moderní řetězové pily jsou vybaveny různými prostředky určenými ke  snížení rizika zranění v důsledku zpětného vrhu nebo z jiných příčin. Patří mezi ně brzda řetězu, ochrana přední (levé) ruky, ochrana vrcholu lišty a motorové pily a vodící lišty se sníženým  rizikem zpětného vrhu. Pro zachování ochrany poskytované těmito prostředky je důležité, aby Vaše pila byla správně seřízena a sestavena a aby všechny součástky byly bezpečně připojeny a funkční. 

Nezáleží na tom, jak je Vaše pila vybavena, OREGON® doporučuje používat řetěz snižující riziko zpětného vrhu, dokud nezískáte dostatek zkušeností se zpětným vrhem. 

Před použitím jakékoli řetězové pily si pozorně přečtěte bezpečností rady a pokyny výrobce a návod k použití.

Before using any chainsaw, thoroughly read the manufacturer's operating and safety instructions.