Řezání v chladných podmínkách:

Řezání v zimě, ve sněhu, a řezání zmrzlého dřeva může způsobit rychlé opotřebení a případně i přetržení řetězu pily. Abyste omezili na minimum opotřebení způsobené chladným počasím, dodržujte níže uvedené pokyny: 

OLEJ - Používejte odlehčený typ oleje na mazání lišty nebo ředěný 25% olej s čistým petrolejem nebo naftu. 

NAPNUTÍ - Udržujte řetěz správně napnutý. Provádějte častou kontrolu a seřízení. 

ZUBY - Udržujte zuby ostré. Kontrolujte  každou hodinu nebo i častěji, pokud je to nutné. Nepracujte s tupým řetězem. 

OMEZOVACÍ PATKA - Velikost hoblin  je regulována výškou části zubu každého řetězu, běžně známého jako omezovací patka. Kontrolujte a seřizujte omezovací patku při každém ostření. 

LIŠTA - Udržujte drážku lišty čistou a díry otevřené. Symetricky lištu otáčejte, abyste vyrovnali opotřebení drážky. 

HNACÍ ŘETĚZKA - Proveďte výměnu řetězky po druhé výměně řetězu nebo dříve, pokud je to evidentní. Ujistěte se, že jste si důkladně přečetli návod k použití dodaný s Vaší řetězovou pilou.