Přetržení harvestorového řetězu:

Výstřel harvestorového: 

Vítejte na  informačních stránkách věnovaných výstřelu řetězu. Následující informace jsou určeny pro profesionální uživatele a výrobce mechanických zařízení využívajících řezání dřeva pilovým řetězem založené na řezném systému. 

Následuje několik doporučení, jak se chránit  před zraněním  při využítí obrovské užitečnosti  a úspory práce, které nabízejí mechanizovaná zařízení pro řezání dřeva. 

Edovolte obsluze ani  přihlížejícím stát v blízkosti řezajícího harvestoru. Orientujte lištu a řetěz tak, aby díly, které pracují velkou rychlostí, byly v případě nehody vrženy mimo obsluhu a zařízení. Mechanizovaná dřevařská zařízení  představují vysokou zátěž pro pilu, což znamená, že je třeba se řídit pokyny, které minimalizují riziko přetržení řetězu a vznik zranění. Pro jistotu si důkladně  přečtěte pokyny a doporučení výrobce.  Dodržujte přesně bezpečností pokyny výrobce a návod k použití a na údržbu. Následující informace jsou určeny jako doplněk, nikoli jako náhrada  informací uvedených v návodu k použití Vašeho zařízení. 

Vystřelení řetězu je téma, které je právě důkladně studováno. Jsou hodně známy příčiny, důsledky a možné způsoby, jak minimalizovat zranění způsobené vymrštěním  řetězu. Ale i zde je stále  co se učit.  Prosím, kontrolujte případné aktualizace těchto stránek, které se věnují výstřelu řetězu. 

Co je výstřel řetězu ? 

Výstřel řetězu  je, když při mechanizované těžbě dřeva dojde k oddělení a vymrštění kusu nebo kusů řetězu vysokou rychlostí. Výstřel řetězu vystavuje obsluhu strojů i kolemjdoucí nebezpečí vážného úrazu nebo smrti. K výstřelu řetězu dochází obvykle blízko konce pohonu řezného systému, ale může k němu dojít také v oblasti vrcholu lišty. 

Průmyslový průzkum ukázal, že v průměru u jednoho z padesáti přetržených řetězů chybí určité části, což může být výsledek výstřelu řetězu. 

Jak může obsluha snížit riziko výstřelu řetězu? 

1. Obsluha ani přihlížející nesmějí být nikdy poblíž lišty, když se řetěz pohybuje po liště.

2. Použijte vhodný materiál ochranného skla

3. Rychlost řetězu musí být 40m/s (800ft/min) nebo menší pro rozteč OREGON® harvestorového řetězu .404 a 35m/s (700ft/min) nebo méně pro rozteč ¾ OREGON® harvestorového řetězu

4. Poblíž hnací řetězky by mělo být instalováno hlídání (kryt, chránič) výstřelu řetězu

5. Přihlížející musí být nejméně 70 metrů od harvestoru

6. Řetězy by měly být kontrolovány co nejčastěji a poškozené řetězy by měly být vyměněny

7. Při opravě OREGON® řetězů používejte vždy originální náhradní díly OREGON®

8. Průmyslové firmy doporučují výměnu řetězu po druhém přetržení

9. Vyměňte všechny tupé a/nebo opotřebované řetězy

10. Vždy ostřete OREGON® řetězy podle OREGON® tovární specifikace

11. Dodržujte správné mazání lišty a řetězu

12. Udržujte řetěz správně napnutý

13. Vyměňte hnací řetězku, pokud vykazuje známky opotřebení 

Jak vzniká výstřel řetězu? 

Výstřel řetězu se skládá ze dvou míst zlomu na řetězu, jak je ukázáno na počítačové simulaci. Za prvé smyčka (článek) řetězu se zlomí a vytvoří dva konce. Jeden konec se pohybuje kolem řetězky nebo vrcholu lišty a výrazně zrychlí v důsledku bičového pohybu konce řetězu. „Akce bič" zapříčiní druhé přetržení řetězu a uvolnění malých součástek i nadzvukovou rychlostí. 

Výstřel řetězu může způsobit vržení částí řetězu mnoha směry. 

Jak vypadá typický kus vystřeleného řetězu ? 

Nejnebezpečnější kusy vystřeleného řetězu se skládají z jedné nebo čtyř částí, jak je ukázáno: 

Může být odstraněno riziko výstřelu řetězu a vzniku zranění při využívání mechanizovaného řezání dřeva? 

Ne!! Obsluha musí vždy zacházet s řetězem a lištou s potenciálním nebezpečím nabitého děla.