Podmínky používání:

Pokud použijete OREGON®, BLOUNT EUROPE SA ("Blount") webové stránky, souhlasíte s následujícími podmínkami: 

Materiál na těchto stránkách je chráněn autorskými právy a je majetkem společnosti BLOUNT. Všechna práva vyhrazena. Informace a fotografie zde prezentované nesmí být za žádných okolností  reprodukovány nebo použity bez předchozího písemného svolení. Pokud chcete reprodukovat, publikovat, nahrávat, posílat, přenášet, distribuovat nebo veřejně zobrazovat materiál z této webové stránky, budete potřebovat písemné povolení od Blountu. Můžete kontaktovat Blount prostřednictvím elektronické pošty, nebo písemně na Oddělení marketingu BLOUNT EUROPE SA, Rue Emile Francqui, 5, B1435 Mont-Saint-Guibert, Belgie. 

INFORMACE NA TÉTO STRÁNCE JSOU POSKYTOVÁNY "TAK JAK JSOU" BEZ ZÁRUK JAKÉHOKOLIV DRUHU, VYJÁDŘENÉ NEBO MLČKY PŘEDPOKLÁDANÉ. V NEJVĚTŠÍ MOŽNÉ MÍŘE PŘÍPUSTNÉ PLATNÝMI PRÁVNÍMI PŘEDPISY, BLOUNT NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ ZÁRUKY, VÝSLOVNÉ NEBO MLČKY PŘEDPOKLÁDANÉ, VČETNĚ, ALE NIKOLI VÝHRADNĚ, PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK PRODEJNOSTI A VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL. BLOUNT NEZARUČUJE ANI NETVRDÍ, ŽE INFORMACE JSOU PŘESNÉ A SPOLEHLIVÉ, NEBO ŽE STRÁNKY BUDOU BEZ CHYB, NEBO VIRŮ.

Za žádných okolností, včetně, ale nejen z nedbalosti,  BLOUNT nezodpovídá za jakékoli škody, přímé, nepřímé, zvláštní nebo následné , které vyplývají z použití nebo nemožnosti použití materiálů na těchto stránkách. V žádném případě BLOUNT nemá odpovědnost vůči uživateli za žádnou ztrátu, poškození nebo pohledávky, které jsou vyšší než je částka zaplacená uživatelem za přístup k tomuto webu.

Tato smlouva je platná, dokud není ukončena kteroukoliv ze stran. Tuto dohodu můžete ukončit kdykoli přerušením používání BLOUNT stránek a zničením všech materiálů odtud získaných.

Řekněte nám, co si myslíte:

OREGON® uvítá Vaše otázky a komentáře. Prosím zašlete e-mail na marketing@blount.be