Ochrana osobních údajů:

Blount Europe SA se zavazuje k ochraně Vašich osobních údajů. Cílem našich zásad ochrany osobních údajů je informovat Vás o kategorii osobních údajů, které o Vás shromážďujeme, když navštívíte naše webové stránky a účely, pro které můžeme použít tyto informace, a zda a jak je zpřístupnit třetím osobám.

Shromažďování a použití údajů:

Můžeme shromažďovat osobní údaje dobrovolně poskytnuté uživatelem při návštěvě našich stránek. 

Můžeme  zaznamenat a uchovat Vámi poskytnuté informace včetně jména, adresy a další kontaktní údaje, včetně telefonního čísla a e-mailové adresy, oblasti zájmu, jakož i všechny další specifické a konkrétní údaje, které můžeme shromažďovat čas od času, pro účely dodání výrobků nebo služeb , pro registraci v sekci odběru novinek (pokud existuje), pro řízení našeho vztahu, a možnost odpovědět na vaše dotazy či žádosti zaslané e-mailem. V rozsahu povoleném zákonem nebo Vaším souhlasem, můžeme také zaslat informace a propagační materiály o našich produktech nebo službách, které by Vás mohly zajímat.

Cookies:

"Cookies" jsou drobné informace, které jsou uloženy na pevném disku Vašeho počítače . Většina webových prohlížečů cookie automaticky přijímají, ale umožňuje, aby se zabránilo jejich uložení ve Vašem počítači.

Zveřejňování informaci:

I když bychom mohli předat osobní údaje našim pobočkám, neposkytujeme v současné době osobní údaje žádné jiné třetí straně. 

Blount zejména neprodává, neobchoduje, ani nepronajímá Vaše osobní údaje nikomu jinému. Můžeme poskytovat souhrnné statistiky o našich zákaznících a doporučení a vzory provozu našim distribučním kanálům, ale tyto statistiky nebudou zahrnovat žádné osobní identifikační informace.

Když opustíte naše stránky:

Blount nemá žádnou kontrolu nad postupy ochrany osobních údajů míst mimo naši doménu. Pokud přejdete na jiné webové stránky, přečtěte si zásady ochrany osobních údajů souvisejících s těmito stránkami případně kontaktujte jejich administrátora s případnými otázkami souvisejícími s ochranou osobních údajů. 

Politika pro děti a mladistvé: 

Nezletilí (do 13 let), kteří by nám chtěli poskytnout jakékoli osobní údaje, musí získat souhlas jejich rodičů nebo poručníka.

Váš souhlas:

Užíváním našich webových stránek a poskytováním osobních informací nám dáváte souhlas ke sběru a využívání informací pro účely a způsobem výše popsaným společností Blount. Pokud se rozhodneme změnit naši politiku ochrany osobních údajů, zveřejníme tyto změny na této stránce a budou závazné okamžitě tak, abyste vždy věděli, jaké informace shromažďujeme, jak je používáme a za jakých podmínek je poskytujeme.

Vaše práva: 

Máte právo požadovat přístup k osobním údajům, které o Vás shromažďujeme, požadovat odstranění případných nesprávných informací a vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů z oprávněných důvodů, včetně práva na námitky, a to kdykoliv a zdarma, při použití Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu. Tato práva můžete uplatnit kontaktováním webmaster@blount.be

Řekněte nám, co si myslíte:

OREGON® uvítá Vaše otázky a komentáře ohledně ochrany osobních údajů. Prosím zašlete e-mail na marketing@blount.be

 

 

Blount International, Inc., including its subsidiaries, affiliates, divisions and other business units (“Blount”), believes that your personal data is important. Blount will be implementing enhancements to its data privacy program in accordance to the European Union’s General Data Protection Regulation (GDPR) effective May 25, 2018, to ensure that your data privacy rights are respected and protected.
If you have any questions or comments regarding our efforts, please contact us directly at privacy@blount.com. Thank you for your continued support of our products.

 

Copyright © BLOUNT EUROPE SA - all rights reserved - 2018 - Last update : 4/2018